Many of the more expensive Czechoslovakian stamps from the period 1918 - 1939 are often signed on the reverse side. Some marks are expert signatures, to show the genuineness of the item, some are stamp dealers signatures. 
But do you know and do you understand all these small signatures (back stamps)?


Československé známky ve střední a vyšší cenové relaci z období 1918 - 1939 mají často na rubové straně značku. Některé z nich jsou značky znalců, ty potvrzují pravost známky. Na rubové straně se též nacházejí i obchodní značky. Víte které jsou které a dokážete je rozlišit? 

I try to collect as many of these signatures as possible and I hope that they will help you to determine who has expertised your stamp.
Some of the marks appear often, some less, but they all have in common, that they are from experts whose specialty was, or is CSR I. 
Mostly from CSR, but some from abroad.

Budu se snažit seznámit Vás s maximálním dostupným množstvím těchto značek. 
Doufám že Vám pomohou při studiu Vašich známek.
Některé znalecké značky nacházíme často, některé zřídka, ale všechny zde maji to společné, že pocházejí od znalců specializovaných na ČSR I. Většinou z ČSR, ale i některé z ciziny.

Even the position of expert signatures is important. Its placement, position and direction can tell you if the stamp is perforated or imperforated, with or without overprint. Even if the stamp is mint or used. 
All this information is useful so that you won't make mistakes. 
The exact position of expert signatures was introduced in 1941, after discovering overprint fakes on stamps with expert marks.
See the scan with "Significance of expert marks position"

Též poloha znaleckých značek je důležitá. Řekne vám jestli známka je zoubkovaná či nezoubkováná,
s přetiskem nebo bez. Tyto znalosti vám pomůžou aby jste neudělali zbytečné chyby.
Přesné značkování v určité poloze bylo zavedeno až v roce 1941, neboť bylo zjistěno, že byla dodatečně vyráběna falza přetisků ze známek označených značkou pravosti. 
Podivejte se na scen: "Význam poloh zkušebních značek".

The New expert committee of the SČF.

Aktuální vedení Komise znalců SČF.

Please help me to enlarge this site. If you have a stamp with an expert signature I don't have, please send me a scan of the reverse side of this stamp, in 4X enlargement. 

Prosím, pomožte mi rozšírit tuto stránku. 
Jestli máte doma známky se znaleckými nebo jinými značkami které mi zde chybí, nascanujte jejich rubovou stranu, 4 X zvetšenou a pošlete mi ji mailem. 
Thanks. Děkuji.
Expert signatures from Czechoslovakia, Czech republic and Slovak Republic

Značky znalců z Československa, České republiky a Slovenské republiky

 

Aksamit Pavel 
Arbeit Marcel 
Expert mark Pofis - Beneš, used by František Beneš jr in 1985-1989
Znalecká značka Pofis - Beneš, použitá F. Benešem ml. v letech 1985-1989
Beneš František expert mark and his autograph - used since 1990
Znalecká značka Beneš František - použitá od roku 1990, a jeho podpis
Bísek Jiří faked expert signature
padělek znaleckého podpisu
Blaha Miroslav
? Bokvaj Ing. Milan, Expert in: European entireties with specialty in Scandinavian countries
Bokvaj Ing. Milan, Specializace: Klasické známky a celistvosti Evropy se zaměřením na skandinávské země
Capouch Stanislav, Expert in: Stamps and  Austrian entireties from 1850 - 1918. Expert mark and autograph.
Capouch Stanislav, Specializace: Známky a celistvosti Rakouska z let 1850 - 1918. Znalecká značka a podpis.
? Crha František 
? Čepl Vladislav
? Chudoba Josef znalec v oboru Pošta Ceskoslovenská 1919
Expert in Pošta Československá 1919 overprints
Chvalovský Josef 
Specializes: Czechoslovakian typography stamps, with direction at "Pigeon" stamps and "Chain breaker 1920"
Specializace: čs. emise Holubice a Osvobozená republika 1920
? Dražan Vladimír 
Dvořáček Ing. Ladislav 
Photo of his expert stamp, used in beginning of his expert career.
Why not later? As president of SČSF and FIP he took consideration and thought about the reputation of these institutions. (quotation)
Foto znalecké značky ing. L. Dvoráčka použté začátkem jeho znalecké kariéry. Později známky neznačil.
Franěk Jaroslav - metal stamp
Gilbert Rudolf - metal stamp 
Hanák Josef
Expert in Hradcany and 1920 Pigeon stamps
Znalec emise Hradčany a Holubice 1920
? Helm Bedřich
Hirsch Ervin - metal stamp 
Hirš Pavel  
Expert mark and his autograph
Znalecká značka a podpis
Hoffman Josef ?
Karásek Jan - metal stamp
Karásek Jan
autograph
? Ing. Kašpar Jiří , Secretary of Czech Expert Commission SČF.
Specializes: Czechoslovakian typography stamps, with direction at "Pigeon" stamps.
Kašpar Jiří, Tajemník komise zkušebních znalců SČF.
Specializace: Československé knihtiskové známky se specializací na emisi Holubice.
? Ketzek František
Nominated to SČSF's expert in November 21st 1957
Jmenován do sboru znalců SČSF 21 listopadu 1957
Kozák Karol
Kazák's expert mark and his owner signature
Znalecká značka jeho vlastnický podpis
Klusoň Jaroslav
? Kopřiva David, Expert in Austria and member of SČF
Soudní znalec, zkušební znalec SČF pro obor Rakousko 
? Kovařík Jaroslav
? Kracík Jaroslav
Kračmar Milan: 
Znalec krajského soudu v Brně, obor spoje - pravost a kvalita známek. Člen Komory soudních znalců ČR.

Kračmar and Kapras
? Krajíc Vlastimil
? Kramer
? Krutina Vratislav
Kubis Oldřich
Kulda Dr. Jiří
Expert mark and his autograph
Znalecká značka a podpis
Kvasnička Zdeněk
? Köhler
? Langhammer Miroslav
Lešetický Jaroslav autograph
Lešetický Jaroslav - metal stamp and rubber stamp
Lešetický Jaroslav forgery!
Lešetický-Ústředna
(Lešetický Committee) - metal stamp
Lešetický-Ústředna
( Lešetický Committee) - metal stamp for imperforated stamps only
kovové razítko, jen pro známky nezoubkované
? Liška Antonín L.
Nominated to SČSF's expert in November 21st 1957
Jmenován do sboru znalců SČSF 21 listopadu 1957
? Lorenc Jaroslav
Nominated to SČSF's expert in November 21st 1957
Jmenován do sboru znalců SČSF 21 listopadu 1957
? Malovík
   
Maleček Mgr. Jaroslav 
expert mark and autograph 
znalecká značka a
autograf
? Miltner
? Minařík Jan
? Monori Ing. Pavel
Mrnák Jan - metal stamp and autograph
Mrnák forgery!
Müller Miloš
Novotný Ladislav
Pažout Pavel, Expert in: Czechoslovakia after 1945 and Czech republic
(The upper signature Pažout, the lower signature Weissenstein)

In September 18th 2004 he become ordinary member of the New Expert Committee as expert specialization in entires and postal stationeries of ČSR II and ČR.
Pažout Pavel, Specializace: Československo po roce 1945, Česká republika
(Horní značka Pažout, dolní neznámá) Pracuje v  Domu filatelie Profil.

Dne 18. září 2004 bylo jmenován členem Komise znalců SČF. Řádný člen KZ SČF ve funkci - Znalec pro obor: známky a celistvosti ČSR II a ČR
Pittermann Pavel
Pittermann Pavel autograph
Ptačovský Klement 
? Rathauský Josef
Rieger Dr. Bohuš
Šablatúra Svätopluk 
Škaloud ing. Jiří
Expert mark and autograph.
Znalecká značka + podpis
Šrámek František - metal stamp + Karásek
Stodola
? Štefek Jaroslav znalec – ČR – ochranné prvky poštovních známek, celin a kolků

#1

#2
Štolfa Jan 
Mark #2 Štolfa in use since spring 2017. Mark #1 his previous mark, similar his autograph. 
Značka č.2 Štolfa, kterou v současné době znalec používá. Před touto značkou používal značku č.1 v podobě svého podpis. Novou značku používá od jara 2017.
Stupka Jiří expert mark and his autograph
znalecká značka a podpis
Šula ing. Jaroslav
Synek Bohumil
? Tekeľ Andrej
? Tekeľ Josef
? M. Trojan
In September 18th 2004 he become extraordinary member of the New Expert Committee as candidate adviser, specialization in electronic and optical method to examine philatelistic material.
Dne 18. září 2004 bylo jmenován mimořádným členem KZ SČF ve funkci - kandidát na poradce pro obor: elektronické a optické metody zkoumání filatelistického materiálu
? Votoček Ing. Emil
? Weiss Ing. Jan 
Weissenstein Ing. Josef
Vrba Marek expert mark and autograph 
Vychron Tomáš
Žampach František 
 


Signatures from foreign experts, whose expert signatures occurs on ČSR I stamps.

Značky znalců z ciziny jejichž znalecké značky nacházíme na známkách ČSR I.
 
Bloch Herbert autograph
Bloch Herbert  + expert mark Šula Jaroslav
Brun Aimé + Gilbert
Brunner Felix 
* 1893 (Austria?) - † ?
Expert in overprint PC1919
Bühler Georg
Calves Roger:
Paris, expert and stamp dealer. (R - in script often worn)
Obchodník a znalec z Francie. (R - v jeho znalecké značce častě v špatném stavu)
Cueni Dr. Werner
  Darmietzel Peter BPP + Karásek
BPP - Bund Philatelitische Prüfer
Československé známky a celistvosti 1918-1939, Protektorát Čechy a Morava
Diena Alberto, 31/5 1894 - 13/2 1977 Italy, (son of Emilio Diena). One of the most highly regarded experts in the world.
+ Mahr Emil BPP
Diena Alberto, 31/5 1894 - 13/2 1977 
z Itálie, (syn Emilia Dieny). Jeden z nejslavnějších a nejznámějších expertů na světě + Mahr BPP
Dr. Dub + "Käferzeichen"  - Bund Philatelitische Prüfer
Dr. Ferchenbauer
Fiecchi Alfredo Ermo, was a great Italian expert, also expert at CSR I stamps.
In 1926 he was president of the Italian stamp dealers' association and during the 1940th was Fiecchi stamp dealer in Milan.


Fischmeister Dr. Ladislav
Frajola Richard
Friedl Otto
Friedl Rudolf
Hefer Fred W. 
Hunziker Hans F
? Kessler
Mahr Max + BPP
Mikulski Zbigniew a Swiss expert
+ Mrnák
Műller Edwin
Möbs Theodor, Frankfurt / Main 
Paetow Hans-Hermann
Roig Dr. Antonio, Barcelona. 1881–1970, stamp dealer, 
AIEP member 1954–70
Roumet Philippe: 
Born in Paris 1921. Specialized in France and colonies. Memer of AIEP 1954-1956.
Specializace Francie a kolonie, narozen v Paříži 1921. Člen AIEP 1954-1956.
Salkics (any information?)
Sieger Hermann E. 1902 - 1954
In 1922 founder of philatelic firm "Sieger", German expert, lived in Lorch. Expert in air mail post, publisher of philatelistic journals. 
(His son Hermann-Walter, even he expert, born 1928, does still run this company!)
Založil 1922 firmu filatelie "Sieger", žil v Lorch.
Německý expert aerofilatelie a nakladatel. 
(Jeho syn Hermann-Walter, též expert, narozen 1928, nastále pokračuje s tou firmou!)
 
Stahel
Oscar - Switzerland 
Vossen Friedrich Karl 1912 - 1984
German expert Vossen, expertizing area Germany and States incl. Währungs-reform, Italy, Europe (esp. overprints)
Německý znalec VOSSEN
  Wallner Dr.Jur. Ferdinand
  Wallner Dr.Ferdinand autograph
  Weheim Carl, from Austria, expert in the 1940th expert on air post and KDM sheets.
Weheim Karl, z Rakouska, znalec v 40tých letech expert na leteckou poštu a aršíky KDM.


Stamp dealers marks

Obchodní značky
Owner marks Vlastnické značky


I am very grateful for help to build this side to the stamp dealers Mr. Radomir Danenberger, Mr. Miloslav Horník, Mr. Vilém Bulant and Mr. Martin Klim. Thanks. Děkuji za pomoc při vytvoření této stránky obchodníkum filatelie panu Radomirovi Danenbergerovi, panu Miloslavovi Horníkovi, panu Vilém Bulantovi a panu Martinu Klimovi.

 

 

Copyright © Peter Hoffmann 2001 - 2022
E-mail:
Design by Erik Hoffmann