Czech philatelic links
České a Slovenské filatelistické odkazy
 
Alfafila Specialist shop of stamps, old correspondence photographs and other objects of interest to collectors
Specializovaná prodejna poštovních známek, staré korespondence a dalších předmětů sběratelského zájmu
Alfil Internet stamp auction. 
Výkup, prodej, komise, aukce známek v ČR. 
Aukro - Aukce OnLine Czech Internet auction on net. 
Internetový trh, zde můžete prodávat a nakupovat formou aukce.
Brnofila Internet stamp auction. 
Aukce známek na webu v ČR. 
Burda auction Internet stamp auction and stamp dealer in CSR. 
Aukce známek na webu v ČR. 
Collector trade fair - Veletrh Sběratel International Fair for stamps, coins, telephone cards, minerals...
Sběratel - Mezinárodní veletrh poštovn. známek, mincí...
Czech Philately On Line Mr. Lubor Kunc's great philately web site where you will find information about Czech philately. In Czech and English
Na této stránce najdete informace o české filatelii, bibliografii filatelistické literatury, odkazy na filatelistické stránky
Dum filatelie Largest filatelistic centrum in Czech republic, magazine Filatelie.
Největší filatelistické centrum v České republice.
Exponet Exponet - Virtual Philatelic Exhibition on Japhila!
Exponet - Virtuální mezinárodní filatelistická výstava
Filatelie Flaška Internet and ordinary sale of post stamps. Specialized on stamps from period CSR I (1918-1939)
Internetový a kamenný obchod, prodej poštovních známek a pomůcek. Známky ČSR I (1918-1939)
Filatelie Hobby Filatelie Hobby founded in 1990, one of the eldest in Czech Republic
Filatelie Hobby byla založena v roce 1990 a patří mezi nejstarší generaci obchodníků se známkami v ČR
Filatelie Marvan Sale of CSR I+II stamps and stamps from Europe and Asia.
Prodej známek ČSR I+II a známkových zemí Evropy a Asie.
Filatelie Pevinx Internet stamp auction and selling of, CSR I, CSR II, BöM, Slovakia, Czech Republic and Slovak Republic.
PeVinx Filatelie se zaměřila na filatelisty nejvyhledávanější položky, oblast Československo I, Československo II, Protektorát, Slovenský štát, Česká republika a Slovensko.
Filatelie Pěnkava Philately, calogues, large sortiment of LINDNER material, album sheets from TROJAN
Filatelistický materiál, Katalogy, Velký výběr sortimentu LINDNER, Sestavy do albových listů TROJAN
Filatelie Podskalský Stamps, catalogues, albums, all a collector needs
Jsou zde nabízeny poštovní známky z celého světa, zásobníky, katalogy a další nezbytné vybavení pro sběratele
Filatelie Stošek - Filatelie HOBBY PRAHA Sale of CSR 1918 - 39 stamps, part of "Filatelie Hobby Praha"
Prodej známek ČSR 1918 - 39 a filatelistických pomůcek pro filatelisty a numismatiky "Filatelie Hobby Praha"
Filatelie Trojan Trojan - philately shop
Prodejna Filatelie Trojan
Filaso.cz Philatelists about themselves. (In Czech only)
… aneb filatelisté sobě, na stránkách, které tvoří filatelisté pro ostatní filatelisty. Digitání knihovna. 
Filatelie jako koníček a investice I will be informing you about the news in philately and stamp investment. Some interesting topics about other collectibles will also come. Information how to invest, items for sale
Informace pro návštěvníky o novinkách ve filatelii, o zajímavých typech pro investice a o dalších sběratelských oblastech. Porady jak investovat, položky na prodej
Fos-aukce.cz Internet stamp auction
Online aukce
Infofila On-line philately magazine.
On-line informacní filatelistický magazín.
Internet philately Internet stamp auction and stamp dealer in CR. Many scans!
Internetová obchodní filatelie, scany známek ČR! Velice informacní!
Japhila Webmagazine about philately and collecting in several languages.
Webmagazine, v různých jazycích.
Jirí Majer auction Jirí Majer auction in Prague. (Ex. Majer & Thraumb)
Jiří Majer, největší poradatel aukcí v ČR.
Katalog On-line katalogue of CS-stamps (By Mr Tomáš Fijala)
On-line katalog čs. známek
Klim Filatelie Czech site, auctions, direct salesmen, magazine Merkur Revue.
Česká web stránka, aukce, prodejna, časopis Merkur Revue.
Klub filatelistů 00-15 Praha Klub filatelistů 00-15 Praha
Klub filatelistů - sběratelů specializovaných oborů, založen v Praze v roce 1943
Newsphila Information blog about current philately events ... 
Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... 
PAC PAC - Mail auction The Postal Stationery.
PAC - Písemná aukce celin.
Post philatelic service - POFIS A lot of philatelic products offered by Slovak post.
Oficialná stránka Slovenskej pošty, venovanej filatelii na Slovensku.
Poštovní muzeum Website Postal Museum Prague
Webové stránky Poštovního muzea
Poštové známky Information about news, information service on events for collectors, specialised philatelic information
Informácie o novinkách, informačný servis zberateľských podujatí, odborné filatelistické informácie
Pražský Dům filatelie   The oldest philately centrum in Czech republic (in Czech only)
Nejstarší filatelistické centrum v České republice
PRESTIGE PHILATELY CLUB PRAGUE Osobnosti z řad filatelistů a investorů ve filatelii, přizvané k členství v tomto klubu, prokázaly zásadní přínos pro rozvoj filatelie a jejích tradic a prezentují její nejvyšší kvality sběratelské, odborné a společenské
Personalities from the ranks of philatelists and investors in philately invited to join this Club have made a significant contribution to the development of philately and its traditions and exhibit its highest collector, professional and social qualities
Prodej známek a filatelistických potřeb   Links to the CR stamp  dealers
Prodej známek a filatelistických potřeb v ČR
Sběratel.com   Diskusní fórum o sběratelství, kde jsem právě vybral sekci "Chlubírna - Hradčany"
SSČSZ SČF SČF's web site
Společnost sběratelů československých známek SČF
Svaz českých filatelistů - The Union of Czech Philatelists The Union of Czech Philatelist's official web site.
Oficiální internetové stránky Svazu českých filatelistů.
Známkové galerie / Stamps gallery Internet Philatelic Shop - "Virtual philatelistic catalogue"
Internetová obchodní filatelie - "Virtuální filatelistický katalog"
   

 

 

Philatelic links relate to CSR philately
Zahraničné odkazy související s Československou filatelií
 
The APS Hall of Fame The APS Hall of Fame honors deceased philatelists who have made outstanding contributions to philately.
APS - Dvorana slávy (vizte: Membership/Awards/Hall of fame)
ARGE - Tschechoslowakaei ARGE - Tschechoslowakaei. Danish web site.
ARGE - Tschechoslowakaei. Dánská web site.
ArGe Tschechoslowakei Bundesarbeitsgemeinschaft Tschechoslowakei. German site.
Bundesarbeitsgemeinschaft Tschechoslowakei. Německá site.
CPSGB Czechoslovak Philatelic Society of Great Britain.
Czechoslovak Philatelic Society of Great Britain. Anglická stránka.
Czechoslovakian stamps HRADCANY specialized The ADRIAN COSMESCU Collection Present : Czechoslovakia HRADCANY specialized
Pán Adrian Cosmescu zde prezentuje novou site, Československo specializace Hradčany
Czechout Journal of the Czechoslovak Philatelic Society of Great Britain, the Interactive Indexes to the 1975-2013 issues of Czechout
Geophila Geographilately - a modern collector's trend...
Geografilatelie - "geografie" a "filatelie".
Gerhard Batz homepage A German web site about Czechoslovakian stamp. Nice and informative!
Německá stránka, Československé známky a jejich autoři. Moc pěkné!
Knihtisk By Mark Wilson. The Typographic Stamps of Czechoslovakia
Knihtisk na známkách Hradčany - Mark Wilson, USA.
Czechoslovakia and The Czech Republic: 
A Postage Stamp Library 1918-2011
By Mark Wilson, a new site there, has he tried to show examples of every stamp!
Mark Wilson, USA, "Česká Knihovna Poštovních Známek". Od roku 1993
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií 
Slovenskej Republiky
Slovak Postage Stamps since 1993
Známková tvorba
SCP Society for Czechoslovak Philately (SCP) USA.
Society for Czechoslovak Philately (SCP). USA
   

 

 

Web auctions and other philatelic sites
Web aukce a různé filatelisické stránky
 
A to Zee Guide to the best web sites of interest to stamp collectors / philatelists.
Zajímavé odkazy na filatelistické stránky.
All stamps paradise Stamp swappers, Stamp dealers, Stamp auctions, Stamp postal service, Stamp catalog online and Stamp collectors.
BPP Bund Philatelistischer Prüfer.
Bund Philatelistischer Prüfer.
David Feldman David Feldman is one of the world’s leading philatelic auction houses
David Feldman jedna z největších aukčních síní na světě
eBay Auction on net. Stamps, misc.
On-line aukce, snad největší na světě.
Home Hobbies: Stamp Collecting by Home Advisor Tips for Collecting Stamps, Stamp Collecting For Kids, Philately Resources
KF 00-15 Praha Internetové stránky sběratelů specializovaných oborů. Pravidelně uveřejňující informace o svích filatelistických akcích, a akcích organizací či spolků podobného zaměření. 
Mapcon maintenance sotware article series Links to different stamp collecting softwares, and information on the hobby in general
Philea Swedish stamp auction.
Swedish stamp auction.
Philatelic experts Philatelic experts and their signatures on stamps - Finnish site.
Znalci filatelie a jejich znacky na známkách. Finská stránka, anglicky.
Poppe-Stamps Stamps for sale
Známky na prodej
Postage stamps A worldwide directory about Stamps, in 2 Clicks or less.
Zajímavé odkazy na filatelistické stránky.
Sveriges Filatelistförbund - SFF The Swedish Philatelic Federation.
The Swedish Philatelic Federation.
The APS Hall of Fame The American Philatelic Society - Hall of Fame
Dvorana slávy filatelistů co se extra zasloužili o filatelii.
   

 

 

The only one none philatelic link on my site
Jediný nefilatelistický odkaz na mé web stránce
 

 
Help feed the hungry.
Click here daily, it's free!
Your click will provide the hungry with the value of 1.1 cups of free staple food. The more people who visit The Hunger Site each day, the more food that is given to the hungry. 
Your clicks count. 100% of collected revenue from site sponsorships goes to the hunger relief efforts of Mercy Corps and America's Second Harvest. THANK YOU!
Kliknutím na tento link zdarma darujete 1 hrneček potravy hladovějícím na světě. Čím víc nás denně navštíví "The Hunger Site", tim více jídla zdarma darujeme. DÍKY!

 

 

 

 

Copyright © Peter Hoffmann 2001 - 2022
E-mail:
Design by Erik Hoffmann