It's well known that the most valuable Czechoslovakian stamps are those with "Pošta Československá 1919" overprint. 
But who ever you tell that you collect Czechoslovakian stamps, his first question is: Do you own "Kde domov můj?" sheets? 
We can establish, although these sheets are not the most valuable or rarest, they are the most well known! That warms a collectors heart. 

Despite this, there still are some unexplored parts. I have in mind the size of these sheets. 
We know that they may be found in two different sizes, and that this depends on, how the damp paper was put into the printing press, either along the fibers, or opposite of their direction.

Že nejdražší známky ČSR jsou ty s přetiskem "Pošta Československá 1919", to dobře víme. Ale když komukoliv řeknete, že sbíráte známky Československa, okamžitě se Vás zeptá: Máte taky aršíky "Kde domov můj?"

Z toho je vidět, že i když ani zdaleka tyto aršíky nepatří k nejdražšími a nejvzácnějšími známkám ČSR, jsou zato nejznámější! A to každého jejich majitele určitě potěší.

Ale přestože jsou nejznámější, i u nich nacházíme "nezorané pole". Jedním z nich jsou jejich rozměry. Že jsou ve dvouch velikostech, to víme. A že je to důsledkem použitého postupu tisku, kdy byl navlhčený papír vkládán do stroje ve směru jeho vláken, nebo naopak kolmo na tento směr, to nakonec z literatury víme také.

We also know, that many of these sheets have obviously been cut - and why? Unfortunately, in the 1930th until the 1960th sizes of the common albums didn't fit these sheets.... So, that's the simple and tragic answer why so many of these wonderful and rare sheets have been cut.

Naneštěstí od 1930-tých až do 1960-tých let nepasovaly velikosti obyčejných alb velikosti aršíků.
Z této jednoduché príčiny bylo jich velké množství částečně zastřižené a tim i zničené.

We also know that the catalogues and the "Monograph part 3" state their sizes to: 
Narrow size: 173,5 mm x 286 mm  
Wide size: 174,5 mm x 284 mm

Rovněž je všeobecně známo, že katalogy a Monografie č.3 aršíky rozlišují podle jejich rozměru na:
Úzké: 173,5 mm x 286 mm  
Široké: 174,5 mm x 284 mm 

Finally, quotation ing. Pavel Pittermann: 

The sizes stated in catalogues are only orient sizes. As far as I know, nobody has until now had at his disposal so many sheets  at the same time, so he could make a representative statistics. 

Dear collectors, please help me with that!  If you own KDM sheets, please send me by mail their size.  By this way we can build up representative statistics, for future help to future collectors.  Please use an exact ruler, and measure by the tenth of mm.  

Ale taky znám citát ing. Pavla Pittermanna :

"Měření uváděná v katalozích jsou vždy jen orientační a pokud vím, zatím nikdo neměl k dispozici pro měření takové množství aršíků, aby mohl vytvořit odpovídající a reprezentativní statistiku."

A právě zde bychom - vážení čtenáři – mohli spojit své síly!In January of 28, I got this mail from USA. 
Do you have some more comments?

28 ledna 2003 jsem obdržel toto sdělení z USA. 
(Přeloženo z angličtiny)
Má ješte někdo k tomu další komentáře?

There is always a small tolerance because of the cutting “guillotine” method in which the blade moved fractionally as it went through the pile meeting the resistance of the paper – this is the same with the German & Austrian souvenir sheets where they indicate a 1 – 1˝ mm tolerance in most cases.

Regards Mike

Na aršících se nachází malé odchylky jejich rozměrů, které jsou důsledkem řezáním "gilotinou". Je to metoda při které se často nůž poněkud posunul, což záviselo na odporu, který nastal při jeho procházení štočkem aršíků. 
Stejnou metodou byly ořezávány i německé a rakouské pamětní aršíky, které mají skoro vždy rozdíly ve velikosti 1 - 1˝ mm, což je normální tolerance. 
Zdraví tě Mike 


In April 2003 I received next and unexpected help! Philatelic expert, and editor of Czechoslovakian post stamps catalogues, Dr. Ing. František Beneš, sent me this mail: (Translated from Czech)


V dubnu 2003 jsem obdržel další a nečekanou pomoc!
Mailem se mi ozval filatelistický znalec Dr. Ing. František Beneš – autor katalogů ČSR, který mi napsal:

"I saw your site on the web, and I like your idea to build up a statistic of sizes of "KDM? 1934" sheets.

During the time I made preparations for a new CSR I catalogue, I built up a similar statistic.
I hope that I still have it and in Pofis stock, we own at least ten pairs of sheets.
I will send it to you, so your statistics will increase in numbers."

“Líbí se mi váš záměr, který jsem náhodou zahlédl na internetu, statisticky vyhodnotit rozměry aršíků KDM? 1934.
Sám jsem si při přípravě katalogu ČSR I vedl podobnou evidenci a možná ji ještě někde mám, navíc ve skladu Profilu máme jistě alespoň deset párů aršíků, tak se vám je pokusím změřit, aby vám ta čísla rychleji přibývala.“

Some days later I got next mail:
(Translated from Czech)

Zanedlouho mi od něj skutečně přišel další mail: 

"In this mail I have added my annotations about the sizes of the "KDM? 1934" sheets.
You will find there different sizes of the impressions, sizes of the sheets and sizes of the stamps. 
I hope you can understand them.
At the same time I have added a scan of KDM sheets, with the measure method, which I received after an old German collector. 
In person I don't like his dividing up in Types, but I still hope, that it will interest you."

“V příloze vám posílám své poznámky o rozměrech aršíků KDM. 
Máte tam uvedené rozměry tisku, rozměry papíru aršíků a rozměry tisku známek - snad se v tom vyznáte. Současně posílám starý obrázek aršíků s vyznačením způsobu měření, který se mi dostal do rukou po jednom německém sběrateli. Osobně mám na věc jiný názor (výraz "typy" mi připadá nepatřičný), ale možná vás to i tak bude zajímat.“

The scan, which dr. Beneš mentioned in his mail, is redone and added in my table with "KDM? 1934" sizes.
You can use it as directions for use, how to measure your sheets. It's important, that all of you use the same method.

I believe many of you ask you self what's this good for? Here is the explanation:

The size of the sheet, is not important when you divide the sheets in narrow or wide size, because you can never be sure if it has been cut. 
But the "Size of the impression" always has the original size and has a straight connection with the size of the sheet.


This is the actual situation, how far our research has come, till today, after maximally amount of "KDM? 1934" sheets.

Please, help me to increase our research!

Obrázek, o němž dr. F. Beneš píše ve svém mailu, jsem přepracoval a zařadil do záhlaví své tabulky rozměrů aršíků, jako určitý návod, abychom všichni rozměr jejich tisku měřili stejným způsobem.
A to je tedy aktuální stav, v němž se nyní naše pátrání po co největším počtu rozměru aršíku "KDM? 1934" k dnešnímu dni, nachází. 

Jistě nejeden z Vás čtenárů pomyslí na to „k čemu ty rozměry budou dobré?“ 

Skutečně důležitý pro zařazení aršíku do skupiny „široký“ nebo „úzký“ není rozměr jejich papíru, u nějž nikdy není jisté zda není dodatečně zmenšený, ale rozměr jejich tisku, který navíc s /původním/ rozměrem papíru přímo souvisí, a přitom je případnými dodatečnými zásahy nezměněný.

Osobně doufám, že v budoucnosti katalogy nebudou pouze uvádět velikosti aršíků, ale naopak velikosti širokého a úzkého tisku, které jak již víme dodatečnými zásahy jsou nezměnitelné. A jako komplement k rozmerům tisku - velikost aršíků a tolerance jejich velikostí. 

Přispějete k jeho dalšímu rozvinutí a zpřesnění i Vy? 

If you own KDM sheets, please send me by mail their size. All information will be presented on my web site.
In this way we can build up representative statistics, for future help to future collectors. 

Pokud vlastníte aršíky "Kde domov můj ? 1934" a víte, že nejsou zastřižené, pošlete mi, prosím, mailem jejich rozměry! Všechny zaslané údaje budu průběžně zveřejňovat na své www stránce.
Postupně bychom snad mohli společnými silami vytvořit dobrou statistiku a pomoci tak i dalším sběratelům.

Please use an exact ruler, and measure by the tenth of mm.

Aby výsledky byly co nejpřesnější, používejte, prosím, při měření přesné pravítko a snažte se měřit pečlivě (a pokud možno na desetiny mm).

Please, do measure after the system you find on this scan. Four measures per sheet. Plus the measure of the stamp printings.
Click here to see the instruction and see the table below.

 


Prosim, odměřte mi velikost aršíků a též rozměr tisku, dle scanu. Tedy, 4 rozměry na aršík. Plus rozměry tisku známek. Kliknutím zde, uvidíte návod k měření. Vše dle tabulky.Click here to fill and send the form with your measures! Thanks.

 


Prosim kliněte zde, vyplňte formulář velikostí aršíků a pošlite mi to.

 

 

Table based on "The impression's size"

.

Tabulka řazená dle rozměrů tisku aršíků

The size of the sheet, is not important when you divide the sheets in narrow or wide size, because you can never be sure if it has been cut. 
But the "Size of the impression" always has the original size and has a straight connection with the size of the sheet.
. Skutečně důležitý pro zařazení aršíku do skupiny „široký“ nebo „úzký“ není rozměr jejich papíru, u nějž nikdy není jisté zda není dodatečně zmenšený, ale rozměr jejich tisku, který navíc s /původním/ rozměrem papíru přímo souvisí, a přitom je případnými dodatečnými zásahy nezměněný.
Narrow format - Úzký formát 
1 Kč 
 
Click on the scan 
to enlarge
  Cut sheet 

red numerals
-
(zmenšené aršíky = 
červená čísla)
 
"Type"

The source Size of the impression 
in mm
Size of the sheet 
(height x width)
in mm
Divergence from
"standard sheet" 
in mm
Impression's size of the stamp
in mm
Size of the KDM 
cover
in mm
"Typ" aršíku Zdroj údajů Rozměr tisku 
aršíku v mm
Rozměr papíru aršíku 
(šířka x výška) 
v mm
Odchylka od „standardu aršíku“ 
v mm
Rozměr tisku 
známky v mm
Rozměr obalu 
(desek) v mm
1 Kč Monograph No report in Monograph 173.5 x 286.0  - 30.0 x 17.2 No report in Monograph
1 Kč MAL  128.0 x 203.0 175.0 x 284.5 +1,5 x -2.0 30.0 x 17.0
1 Kč FB 128.0 x 203.0 175.0 x 286.0 +1.5 x +-0.0 30.0 x 17.1 Monogr. neuvádí
1 Kč FB 128.3 x 203.5 174.5 x 284.0 +1.0 x -2.0 30.0 x 17.2  
1 Kč FB 128.4 x 204.0 174.2 x 285.0 +0.7 x -1.0 30.0 x 17.2  
1 Kč FB 128.0 x 203.8 174.0 x 284.8 +0.5 x -1.2 30.0 x 17.1  
1 Kč FB 128.5 x 204.0 174.2 x 284.5 +0.7 x -1.5 30.0 x 17.2  
1 Kč FB 128.5 x 204.0 174.0 x 285.0 +0.5 x -1.0 30.0 x 17.2  
1 Kč PH 128.0 x 203.0 175.0 x 285.0 +1.5 x -1.0 29.95 x 17.1 191.0 x 298.0
1 Kč TM 128.0 x 202.5 173.5 x 283.5 +-0 x -2.5 --  
1 Kč JH 128.0 x 203.0 174.5 x 280.0 +1.0 x -6.0 30.0 x 17.1  
1 Kč UN 128.0 x 202.7 175.5 x 285.2 +2.0 x -0.8 29.9 x 17.2  
1 Kč AD 127.7 x 202.8 173.5 x 286.8 +-0.0 x +0.8 30.0 x 17.0  
1 Kč MV 128.0 x 203.0 175.0 x 285.0 +1.5 x -1.0 30.0 x 17.1  
1 Kč MW 128.0 x 203.0 174.0 x 286.0 +1.0 x +-0.0 30.0 x 17.0  
1 Kč LS 128.0 x 202.5 175.0 x 286.0 +1.5 x +-0.0 30.0 x 17.0 185.5 x 295.0
1 Kč LS 128.0 x 202.5 173.0 x 286.5 -0.5 x +0.5 30.0 x 17.0 185.0 x 295.0
1 Kč LS 127.6 x 202.7 175.2 x 264.0 +2.0 x -22.0 29.9 x 17.1 193.5 x 293.1
1 Kč LS 127.7 x 202.7 174.9 x 286.9 +1.4 x +0.9 29.9 x 17.1  
1 Kč JAJT 128.0 x 203.0 176.0 x 284.5 +2.5 x -1.5 30.0 x 17.0  
1 Kč DC 128.0 x 203.0 174.0 x 270.0 +0.5 x -16.0 30.0 x 17.1 184.0 x 284.0
1 Kč PK 128.0 x 202.5 174.0 x 287.0 +0.5 x +1.0 29.9 x 17.1  
1 Kč KM 128.0 x 203.3 174.0 x 280.0 +0.5 x -6.0 30.0 x 17.2 193.0 x 301.9
1 Kč RAZ 128.5 x 203.5 175.0 x 284.0 +1.5 x -2.0 30.0 x 17.5 192.5 x 302.0
1 Kč LF 128.0 x 203.0 175.0 x 284.0 +1.5 x -2.0 30.0 x 17.0 192.0 x 301.0
1 Kč JT 128.0 x 203.0 175.0 x 285.0 +1.5 x -1.0 29.9 x 17.1 193.0 x 301.0
1 Kč TU 128.0 x 202.9 174.3 x 283,9 +0.5 x -2.1 30.0 x 17.2
1 Kč RK 128.5 x 203.5 174.5 x 285.0 +1.0 x -1.0 30.0 x 17.2
1 Kč MK 128.0 x 202.8 173.0 x 285.5 -0.5 x -0.5 30.0 x 17.0
1 Kč 127.8 x 202.75 173.82 x 286.45 +0.32 x +0.45 29.94 x 17.28
             
Narrow format - Úzký formát 
2 Kč 
2 Kč Monograph No report in Monograph 173.5 x 286.0  - 30.0 x 17.2 No report in Monograph
2 Kč FB 128.5 x 203.8 174.0 x 284.0 +0.5 x -1.2 30.0 x 17.1 Monogr. neuvádí
2 Kč FB 128.3 x 204.0 174.0 x 285.0 +0.5 x -1.0 30.0 x 17.2  
2 Kč FB 128.2 x 203.8 173.5 x 285.0 +-0.0 x -1.0 30.0 x 17.1  
2 Kč TM 128.0 x 202.5 174.0 x 284.5 +0.5 x -1.5 --  
2 Kč MV 128.0 x 203.5 174.5 x 286.0 +0.5 x +-0.0 30.0 x 17.1  
2 Kč LS 128.0 x 203.0 173.8 x 285.0 +0.3 x -1.0 30.0 x 17.0  
2 Kč LS 128.5 x 202.9 173.0 x 244.0 -0.5 x -42.0 30.0 x 17.1  
2 Kč LS 128.2 x 202.8 172.9 x 285.7 -0.6 x -0.3 30.0 x 17.2  
 2 Kč  JT 128.0 x 203.5   173.0 x 283.5  -0.5 x -2.5  30.0 x 17.1  192.5 x 302.0
 2 Kč  RK  128.5 x 203.5  174.5 x 285.0  +1.0 x -1.0 30.0 x 17.2   186.0 x 294.5
2 Kč  128.53 x 203.18 173.38 x 284.49 -0.12 x -1.51 30.02 x 17.22
             
Wide format - Široký formát
1 Kč
"Type" The source Size of the
impression 
in mm
Size of the sheet 
(height x width) in mm
Divergence from 
"standard
sheet
in mm
Impression's size of the stamp
in mm
Size of the KDM cover
in mm
 
Click on the scan 
to enlarge
  Cut sheet 

red numerals
-
(zmenšené aršíky = 
červená čísla)
 
"Type"

The source Size of the impression 
in mm
Size of the sheet 
(height x width)
in mm
Divergence from
"standard sheet" 
in mm
Impression's size of the stamp
in mm
Size of the KDM 
cover
in mm
"Typ" aršíku Zdroj údajů Rozměr tisku 
aršíku v mm
Rozměr papíru aršíku 
(šířka x výška) 
v mm
Odchylka od „standardu aršíku“ 
v mm
Rozměr tisku 
známky v mm
Rozměr obalu 
(desek) v mm
1 Kč Monograph No report in Monograph 174.5 x 284.0  - 30.0 x 17.2 No report in Monograph
1 Kč FB 130.0 x 200.0 176.0 x 283.2 +1.5 x -0.8 30.45 x 16.9 Monogr. neuvádí
1 Kč FB 130.0 x 200.0 175.0 x 284.0 +0.5 x 0.0 30.45 x 16.9  
1 Kč FB 130.2 x 201.0 175.0 x 284.8 +0.5 x +0.8 30.5 x 17.0  
1 Kč FB 130.0 x 200.0 175.0 x 284.0 +0.5 x +-0.0 30.0 x 16.9  
1 Kč FB 130.2 x 201.0 177.0 x 285.0 +2.5 x +1.0 30.2 x 17.0  
1 Kč FB 130.0 x 199.5 175.5 x 283.0 +1.0 x -1.0 30.2 x 16.9  
1 Kč JP 130.0 x 199.5 174.5 x 284.0 +-0 x +-0 30.5 x 17.0 193.0 x 302.0
1 Kč JO 130.0 x 200.0 174.0 x 285.0 -0.5 x +1.0 30.5 x 16.9 192.5 x 302.0
1 Kč LS 130.0 x 200.2 176.5 x 284.7 +2.0 x +0.7 30.5 x 17.0  
1 Kč LS 130.0 x 199.2 175.4 x 282.3 +0.9 x -1.7 30.2 x 17.0 192.5 x 301.0
1 Kč LS 130.0 x 199.1 174.1 x 285.7 -0.4 x +1.7 30.3 x 16.9 192.0 x 301.0
1 Kč DLJ 130.0 x 199.0 174.5 x 285.0 +-0 x +1.0 30.3 x 16.9  
1 Kč RK 130.5 x 200.5 174.5 x 285.0 +-0 x +1.0 30.5 x 17.0
1 Kč LP 130.2 x 200.0 177.0 x 284.5 +2.5 x +0.5 30.2 x 16.95 190.5 x 299.0
           
Wide format - Široký formát 
2 Kč
2 Kč Monograph No report in Monograph 174.5 x 284.0  - 30.0 x 17.2 No report in Monograph
2 Kč MAL 130.0 x 200.5 175.0 x 284.0 +0.5 x +-0.0 30.0 x 17.0
2 Kč FB 130.2 x 201.0 175.0 x 284.0 +0.5 x +-0.0 30.5 x 17.0 Monogr. neuvádí
2 Kč FB 130.0 x 200.5 175.0 x 284.0 +0.5 x +-0.0 30.5 x 17.0  
2 Kč FB 130.2 x 200.0 175.5 x 284.2 +1.0 x +0.2 30.5 x 16.9  
2 Kč FB 130.0 x 200.0 174.5 x 285.0 +-0.0 x +1.0 30.5 x 17.0  
2 Kč FB 130.2 x 201.0 174.5 x 283.0 +-0.0 x -1.0 30.5 x 17.0  
2 Kč FB 130.0 x 200.5 174.0 x 285.0 -0.5 x +1.0 30.5 x 17.0  
2 Kč FB 130.0 x 200.0 174.5 x 283.5 +-0.0 x -1.0 30.5 x 17.0  
2 Kč FB 130.0 x 199.5 173.0 x 283.5 -1.5 x -0.5 30.5 x 16.9  
2 Kč PH 130.0 x 199.5 174.5 x 283.5 +-0.0 x -0.5 30.4 x 16.9  
2 Kč JP 130.0 x 199.7 173.5 x 284.0 -1.0 x +-0.0 30.5 x 17.0  
2 Kč JH 131.0 x 199.0 175.0 x 280.0 +0.5 x -4.0 30.5 x 16.9  
2 Kč UN 130.1 x 199.8  174.6 x 283.8 +0.1 x -0.2 30.5 x 17.0  
2 Kč JO 130.0 x 199.5 174.5 x 284.0 +-0.0 x +-0.0 30.0 x 16.95 192.5 x 302.0
2 Kč AD 130.0 x 199.2 175.5 x 283.0 +1.0 x -1.0 30.3 x 17.0  
2 Kč MW 130.0 x 199.0 175.0 x 284.0 +1.0 x +-0.0 30.2 x 16.9  
2 Kč LS 130.0 x 199.0 173.5 x 284.5 -1.0 x +0.5 30.5 x 17.0  
2 Kč LS 129.9 x 199.0 174.7 x 265.0 +0.2 x -19.0 30.4 x 17.0  
2 Kč LS 130.0 x 200.2 174.6 x 283.6 +0.1 x -0.4 30.4 x 17.0  
2 Kč LS 129.9 x 199.7 173.0 x 283.5 -1.5 x -0.5 30.4 x 16.9  
2 Kč DLJ 130.0 x 199.0 174.9 x 284.0 +0.4 x +-0.0 30.2 x 16.9  
2 Kč JAJT 130.0 x 200.0 174.0 x 286.0 -0.5 x +2.0 30.5 x 17.0  
2 Kč DC 130.0 x 199.5 174.5 x 280.0 +-0.0 x -4.0 30.4 x 16.9  
2 Kč PK 130.0 x 199.0 174.0 x 284.0 -0.5 x +-0.0 30.3 x 16.9  
2 Kč RAZ 131.0 x 199.0 175.0 x 284.0 +0.5 x +-0.0 31.0 x 17.0  
2 Kč LF 130.0 x 200.0 173.0 x 283.5 -1.5 x -0.5 30.0 x 17.0
2 Kč TU 130.0 x 199.0 173.3 x 284.3 -1.2 x +0.3 30.6 x 17.0 193.3 x 300.5
2 Kč LP 130.9 x 199.8 174.85 x 287.0 +0.35 x 3.0 30.25 x 16.95
             
 
Forgery - Falza
  The source Size of the
impression 
in mm
Size of the sheet 
(height x width) in mm
  Impression's size of the stamp
in mm
 
  Monograph       29.0 x 16.8  
1 Kč FB 127.0 x 202.0 176.5 x 284.0   28.8 x 17.0  
2Kč FB 129.0 x 198.0 176.0 x 284.5   28.8 x 17.0  
1 Kč KR 128.0 x 200.0 174.5 x 284.0   30.0 x 17.2  
2 Kč KR 128.0 x 200.0 174.5 x 284.0   30.0 x 17.2  
             
 
Information about "The size of the impression" is missing on these sheets
"Type" The source Size of the
impression 
in mm
Size of the sheet 
(height x width) 
in mm
Divergence from "standard sheet
in mm
Impression's size of the stamp
in mm
Size of the KDM cover
in mm
1 Kč JO   175.0 x 285.5      192.5 x 300.0
1 Kč SS   176.0 x 273.0      
1 Kč SS   174.0 x 264.0      
1 Kč AF 175,0 x 284,0
             
 
             
2 Kč JO   173.0 x 283.5     192.5 x 300.0
2 Kč SS   174.5 x 263.0      
2 Kč AF 175,0 x 284,0
             

 "Kde domov můj? 1934" - Švédsky, in Swedish, pĺ Svenska!

 

 

Copyright © Peter Hoffmann 2001 - 2022
E-mail:
Design by Erik Hoffmann