Hradčany 10 h value - Pofis 5.

 


Hradčany 10 haléřů - Pofis 5. První československá známka!

 
Basic colour: Red Barva: Červená
Colour variant:  a) Dark red Odstín: a) Tmavě červená

The first design, drawing a, Alfons Mucha, Letterpress. Issued 18/12-1918

 


První kresba, kresba a, Alfons Mucha, Knihtisk - den vydání 18/12-1918.

 

Please notice the differences in perforations and colors we find on these stamps. Povšimněte si různé druhy zoubkování a odstíny barev které nacházíme u těchto známek.
   
Explanation: Printing plate (TD)
Plate position (ZP)
Rare stamp **
Vysvětlivky: Tisková deska (TD)
Známkové pole (ZP)
Hledané ** 

Unperforated stamps 

Pofis 5 Pofis 5a

 


Perforation D

Pofis 5D
Line perforation 11˝
Pofis 5Da
Line perforation 11˝

 


Unperforated stamps
Vertical opposite gutter.

Unperforated stamps
Vertical parallel gutter.
Pofis 5M Pofis 5Ms *

 


VZOREC - Perforation C


VZOREC - Perforation D

Pofis 5CVZ
Line perforation 13ľ
Pofis 5DVZ
Line perforation 11˝

 


Private perforation

Printing flaws

Pofis 5SZ Pofis 5DV
"Clock on the tower" 
ZP 91 / TD I
Pofis 5DV
"Lily-of-the-valley" 
ZP73 / TD II

 


Unperforated stamps
Printing proofs


Pofis 5ZT Pofis 5ZT

Pofis 5ZT Pofis 5ZT Pofis 5ZT Pofis 5ZT

 


Entires

Post card, Pofis 5, cancellation BRNO 2, 31.12.1918. Very early usage of Hradčany stamps!
Franked Hradčany 10h red, posted 31.12.1918 BRNO 2. 
New years greeting, early usage of Hradčany stamps outside Prague. See magazine Filatelie 12/99. Rare!


Pohlednice žánrová, pof. 5, strojové BRNO 2, 31.12.1918, velmi časné použití Hradčanských známek, navíc již mimo Prahu viz. časopis Filateli č.12/99.
Pohlednice frankovaná Hradčany 10h červená, odeslaná 31.12.1918 BRNO 2. 

Pofis:

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26