Hradčany stamps 5 h value - Pofis 3. The first Czechoslovakian stamp!Hradčany 5 haléřů - Pofis 3. První československá známka!

 

Basic colour:  Light green Barva: Světle zelená
Colour variant:  a) Green Odstín:  a) Zelená

The first design, drawing a, Alfons Mucha, Letterpress. Issued 18/12-1918.

 


První kresba, kresba a, Alfons Mucha, Knihtisk - den vydání 18/12-1918.
Please notice the differences in perforations and colors we find on these stamps. Povšimněte si různé druhy zoubkování a odstíny barev které nacházíme u těchto známek. 
   
Explanation: Printing plate (TD)
Plate position (ZP)
Rare stamp **
Vysvětlivky: Tisková deska (TD)
Známkové pole (ZP)
Hledané ** 


Unperforated stamps

Pofis 3 light green Pofis 3a green

 


Perforation D

Pofis 3D
Line perforation 11˝
Pofis 3Da
Line perforation 11˝

 


Perforation E

Pofis 3E
Line perforation 11˝:10ž
Pofis 3Ea
Line perforation 11˝:10ž

 


Unperforated stamps
Vertical opposite gutter.

Pofis 3M


VZOREC - Perforation C


VZOREC - Perforation E

Pofis 3VZ
Print proof (print waste)
Pofis 3CVZ
Line perforation 13ž
Pofis 3EVZ
Line perforation 11˝:10ž

 


Private perforation 

Printing flaws
Pofis 3SZ Pofis 3SZ Pofis 3DV
"Roof like a coffee grinder" 
ZP 90 / TD I
Pofis 3DV
"Zeppelin" 
ZP 27 / TD II

 


Printing proofs

Pofis 3ZT


Entires

Entire with Pofis 7 and 2 x Pofis 3E
From Vysoké Mýto 19. IX. 1919 to Wiena


Celistvost  Pofis 7 s počítadlem, 2 x Pof 3E krajová.
Vysoké Mýto, 19. IX. 1919 do Vídně.

Pofis:

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26