Names of the experts, stamp dealers and founders of the Czechoslovakian philately

Jména znalců, zakladatelů a obchodníků ČSR filatelie 

 

Aksamit Pavel
Arbeit Marcel
Basika Karel
Beneš František 
Beneš František sr.
Beran Alois
Bísek Jiří 
Blaha Miroslav
Bloch Herbert J. 
Bouček Jiří Article 2014
Bruche Josef 
Bokvaj Milan
Brun Aimé 
Buchta Eduard
Cacka Julius
Csicsay Peter
Capouch Stanislav
Čermák Jan Nepomuk
Černý Antonín
Chvalovský Josef
Chudoba Josef
Crha František
Cueni Werner
Daniel František
Darmietzel Peter
Dražan Vladimír 
Dvořáček Ladislav 
Dvořák František
Dub Dr.
Ekstein Vilém
Ferchenbauer
Fischmeister Ladislav
Frajola Richard
Franěk Jaroslav 
Friedl Otto 
Friedl Rudolf
Friedl Sigmund
Fritz Zdeněk
Fryč František
Gilbert Rudolf 
Hanák Josef
Hamr František
Hahn Henry
Hauptman Ivo
Hefer Fred 
Helm Bedřich
Herout Eduard
Hirsch C. Ervín
Hirš Pavel
Hoffman Josef 
Holina Albín
Hunziker Hans F
Jedlička Vincenc 
Jurkovič Martin
Kálal Josef
Káňa Václav
Kapras Václav
Karásek Jan
Ketzek František
Kessler Isidor
Klečka Josef  1  2
Klim Jan
Klusoň Jaroslav
Konštant Václav
Kopřiva David Kopřiva David - scan
Kovařík Jaroslav
Kozák Karol
Krajíc Vlastimil
Kraus Jan
Krutina Vratislav
Kubis Oldřich
Kubát František
Kulda Jiří 
Kráčmar Milan
Križanová-Križková Katarina 
Križko Pavol
Križková-Kardossová Drahotina
Kvasnička Zdeněk 
 
 
Langhammer Miroslav
Lavrov Petr 
Lehotzký Aurel
Lehotzký Klement
Lešetický Jaroslav
Levec Karel
Liška Antonín Ludvík
Mádl Josef B.
Mahr Max
Maleček Jaroslav
Malovík Vladimír
Mikulski Zbigniew 
Minařík Jan
Monori Pavel
Mrňák Jan 
Müller Edwin 
Müller Miloš
Möbs Theodor
Nekvasil Jiří 
Novák František 
Novák Vratislav 
Novotný Ladislav 
Nygrýn Zdeněk Article 2014
Ondrášek Hynek
Paetow Hans-Hermann
Paprstein Vladimír
Pažout Pavel
Pittermann Pavel 
Prokop Zdeněk
Protivenský Miloslav
Ptačovský Klement
Pytlíček Ludvík
Rathauský Josef 
Reach Zikmund 
Řezníček Vojtěch
Rieger Bohuš
Richter Georg
Rix Karel 
Rozhoň Martin
Sanabria Nicolas 
Skandera Bohumil
Stahel Oscar
Sternwald František
Stiburek Emil
Stolow Henry
Stošek Jiří
Stupka Jiří 
Suchánek Hugo
Svoboda Václav
Synek Bohumil 
Šablatúra Svätopluk 
Škaloud Jiří - Expert / Znalec Škaloud Jiří - The Bar Types / Typy příčkové
Šrámek František
Štolfa Jan
Štefek Jaroslav
Šubrt Bohuslav
Šula Jaroslav 
Tekeľ Andrej 
Tekeľ Josef
Topič
Trojan M.
Votoček Emil 
Vrba Marek
Vychron Tomáš
Vyrovyj Eugen
Wagner Jan
Wagner Matěj 
Wallner Ferdinand 
Weiss Jan
Weissenstein Josef 
Weheim Karl
Žampach František 
Žampach Svatopluk


Persons connected to Czechoslovakian philately

Lidé spojení s československou filatelií

 

Calves Roger
Fiecchi Alfredo Ermo
Fischl
Fatka Maximilián
Fryč František - described in 1971 the Frame Types  Fryč František - 1971 popisuje Typy rámečkové
Hamr František - Discovered and described the Bar Types Hamr František - Objevil a popsal Typy příčkové
Hahn Henry - passed away / zemřel
Havlas
Hedbom Gösta
Horner Josef
Hornung Otto
Kálal Josef - Discovered and described the Spiral Types Kalál Josef - Objevil a popsal Typy spirálové
Kaplan C.
Kaplánek Karel
Kaufmann Hugo
Kosack Philipp
Kosina Jiří
Levec Karel
Mareš Vojtěch
Mucha Alfons
Mucha Alfons - the 145th anniversary of his birth Mucha Alfons
Miltner Miloš
Pichl
Roumet Philippe
Scheller Pascal
Sedlák František
Škaloud Jiří- Discovered and described the Bar Types Škaloud Jiří- Objevil a popsal Typy příčkové
Stach Alfons - (Sternschuss)
Stoupa F.
Straka
Šplíchal Vojtěch - tiskař v tiskárně Únie
Vossen
 


Stamps - Známky

Agriculture and Science 1923
BuM Heydrich block research project
Expert mark Blaha in red-lilac and in blue color
Graphic information of Joined Types on Hradcany stamps 
Hradčany
HRADČANY The first design - the fifth design
Hradcany - Bar Types 
(Bar Types IIp - Plate position and occurring perforation)
Hradcany - Frame Types
Hradcany - Spiral Types
(Joined Spiral Types - their Plate position and occurring perforation)
Hradčany 500 h - without the left hand bar?
Hradčany pof. 7 11 ZP / II TD with a broken frame
Masaryk 1925 stamps - how to settle the 7 different types
Masaryk 1925 - description of the types
PLEBISCITE STAMPS WITH "SO 1920" OVERPRINT
POSTAGE DUE STAMPS - issue (Hradcany)
Pošta Československá 1919 - 4K, granite paper 
Pošta Československá 1919 - 10K Parliament
Provisional Postage Due overprints
The Náchod Dicovery: Unique Hradcany Gutters - Provision postage-Due use
The problematic with type IV. on stamps "Agriculture and Science 1923"
70 years ago, The anniversary of the first Czechoslovakian sheet KDM 1934
Doplatní provizoria
DOPLATNÍ - výpotřební vydání (Hradčany)
Grafický soubor spojených typů na známkách Hradčany
Hospodářství a věda 1923
HRADČANY 1-5 kresba
Hradčany 500 h - Typy bezpříčkové?
Hradčany pof. 7 11 ZP / II TD s poškozeným rámem
"Kde domov můj? 1934"
Náchodský nález Unikátní stejnosměrné sv. meziarší Hradčany
Náchodský nález Unikátní stejnosměrné sv. meziarší Hradčany
Masaryk 1925, 7-typů
Masaryk 1925 - popis typů
Overovacia značka Blaha červenofialovej a modrej farbe
PLEBISCITNÍ ZNÁMKY S PŘETISKEM "SO 1920"
Problematika IV. typu známek Hospodárství a veda 1923
Pošta Československá 1919 - 4K žilkovaný papír 
Pošta Československá 1919 - 10K Parlament
Typy pravé příčky - Typy rámečkové
Typy příčkové
(Výskyt příčkových typů a podtypů a použitého zoubkování)
Typy spirálové
(Výskyt spojených spirálových typů a použitého zoubkování)
Typy rámečkové
 


Articles and miscellaneous - Články a ostatní

 

A first Czech catalogue of ČSR stamps
Appeal! 
A Postage Stamp Library 1918-2011
A show of my own specialized collection of Hradčany stamps
A story of an owner signature - bsb
Bohemian rhapsody
Cancellation - JSME S VÁMI 
Catalogue converter for ČSR I  Pofis/Trojan - Michel - Scott !
Hradcany - Masaryk 1939
Catalogue converter for ČSR I  Pofis/Trojan - Michel - Scott !
Air Post Stamps - Revolutionary stamps
Catalogue converter for ČSR I  Pofis/Trojan - Michel - Scott !
1939-1945 Protektorát Čechy a Morava 
Catalogs of the Czechoslovakian stamps
Centenary of the National Anthem - "Kde domov můj?"
ČESKOSLOVENSKO 1918-1939 - catalogue
Collectors of Czechoslovakian stamps in Sweden!
Czechoslovakian philately - old man or youngster?
Český klub filatelistů - The Czech philately club - 1887
Exhibition of Postage Stamps - BRNO 2005
Expert mark Blaha in red-lilac and in blue color
Exponet
EUROPEAN POSTAGE STAMP EXHIBITION BRNO 2005
Fake or mistake?
"Filatelie magazine"
First, the most valuable, the scarcest...
Franěk Jaroslav, inquiries about his photography
Herbert J. Bloch's signature
Herbert J. Bloch's signature - summary
INTERNET PHILATELISTIC SHOP - new design!
Infofila in new design
Klub českých filatelistů - Club of the Czech philatelists - 1892
"LISTÁRNA"
Ludvík Pytlíček affair
Mailboxes
Meeting of the Queens in Berlin
New date for fair Collector in 2004!
New experts on my site! 2004
New guarantee in Czech philately
New Monograph of Czechoslovakian and Czech stamps, part 20
90 years since inception of Czechoslovakia / the first Hradčany stamps
Nordenskjöld, Dr. Nils Otto Gustaf
OSTROPA 2003
Philatelist passion and struggle with an owner mark
Pofis - Postal and philatelic service
PČ1919 -  "the third mark"
Post philatelic service - POFIS
Postage due overprints?
Postal Passions
Prague Postage Stamp Printing Office a.s.
Rare czechoslovak stamps 
Retrospect to the fifties
Retrospect - Antonín Černý
Slania Czeslaw
Stamp dealers in Prague, 1925 - 1935
The new Náchod gutters - 2008
The board of the SČF's expert committee / The expert committee of SČF / The consultants of SČF´s committee / The expert aspirants  2008
Significance of expert marks position
Specification of the SČF's expert committee 2005
Specialized catalogue of post stamps, covers and entires 1918-1939
Stamp dealers marks / signatures
The Czech national anthem anniversary issue of 1934 - By Henry Hahn
The executive committee of SČF has nominated... 2005
The Examinatorial station - Slovenský Filatelista
The world famous collector Ludvík Pytlíček is not welcome to the World Stamp Exhibition "Praga 2008"!
The first philately club in Slovakia
The Issues of Czechoslovakia for the New York World's Fair of 1939 and 1940
The philatelic paper "Český filatelista"
The Inception and Founders of Czech Philately
The Inception and Founders of Slovak Philately
"The most beautiful stamp of the millennium"
The three Hradčany types and their discoverers
Theft of two unique unfolded Czechoslovakian Hradcany gutters!
The united stamp dealer organization
Tomáš Garrigue Masaryk
Turbulence in Czech - Czechoslovakian philately 2004
Unknown marks 1...
Unknown mark 2...
Unknown mark 3... Hirš
Unknown mark 4...
Wait a minute! Not only may a collector's stamps be stolen, but…
What Bloch's signature says
Aféra Ludvík Pytlíček
Badatel rozkrádal archívy
Československá filatelie - stařec či mladík?
Český filatelista
Český klub filatelistů - 1887
ČESKOSLOVENSKO 1918-1939 - katalog
Co Bloch na tu svoji znaleckou znacku psal
90 let od vyhlášení Československého státu / první hradčanské známky
Další detektívka
Doplatní provizoria?
Evropská výstava poštovních známek BRNO 2005
Filatelistická výstava PREMIÉRA HLUBOŠ 2008
Filatelistické nadšení a práce kolem jedné znalecké značky
Garanční novinka v české filatelii
Historie českého filatelistického internetu
Historie jedné vlastnické značky - bsb
Historie a původ známek Mauritiů první emise POST OFFICE 1847
Hradčany - Tři typy a jejich čtiři objevitelé
INTERNETOVÁ OBCHODNÍ FILATELIE - nová verze!
Infofila spuštena v novém provedení
Internetová výstavní třída - novinka na NorrPhil 2004!
Jaroslav Franěk, poptávka na jeho fotku
Katalogy ČSR známek
"KATALOGIZACE" ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO INTERNETU
Klub českých filatelistů - 1892
Knihovna českoslovenkých a českých poštovních známek 1918-2011
Krádež unikátních stejnosměrných sv. meziarší Hradčany!
LISTÁRNA
Monografie československých a českých známek, 20. díl
Národní a Regionální výstava poštovních známek JIHLAVA 2009
Ne, nekradou se pouze známky!
Ne, nekradou se pouze známky! - Pokračování
Nejstarší známkové země
Nejzdarelitejsí známku století
Neúřední přítisky na čs. aršících na podporu pavilonu ČSR na Světové výstavě v New Yorku v letech 1939 a 1940
Neznámé značky 1...
Neznámá značka 2...
Neznámá značka 3... Hirš
Neznámá značka 4
Nordenskjöld, Dr. Nils Otto Gustaf
Nová Náchodská meziarší - 2008
Nová Komise znalců SČF 2004
Noví znalci na mé web stránce!
Nové datum veletrhu Sběratel v roce 2004 !
Nevydané aršíky L. Svobody před prezidentskou standartou.
Obchodní znacky
Obchodníci v Praze, 1925 - 1935
O perfinech z území Československa
Overovacia značka Blaha červenofialovej a modrej farbe
Podvod nebo omyl?
Pofis - Poštovní filatelistická služba
Pohled do minulých let
PČ1919 - "třetí značka"
Pořadatelé odmítli přihlášku světoznámého filatelistu L. Pytlíčka na výstavu známek "Praga 2008"!
Poštová filatelistická služba - POFIS
Poštovní schránky
Poštovní trubka
Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.
Před 70 lety... (První československé aršíky - KDM 1934)
Předcházející osudy známky 4 K s převráceným přetiskem Pošta československá 1919
Překladatel čísel katalogu ČSR I Pofis/Trojan - Michel - Scott ! 
Hradcany - Masaryk 1939
Překladatel čísel katalogu ČSR I Pofis/Trojan - Michel - Scott ! 
Air Post Stamps - Revolutionary stamps
Překladatel čísel katalogu ČSR I Pofis/Trojan - Michel - Scott ! 
1939-1945 Protektorát Čechy a Morava 
Případ zkušebního znalce p. profesora Gilberta
První filatelistický spolek na Slovensku
První katalog ČSR známek
První, nejdrahší, nejvzácnější...
Razítko - JSME S VÁMI  Odpověď na otázku - razítko - JSME S VÁMI
Redaktor Infofila.cz - Jaromír Petřík se představuje
Rozhovor s Jaromírem Petříkem nejen o výstavě známek v Hluboši
Sběratelé Československých známek ve Švédsku!
Setkání královen v Berlíně
Slania Czeslaw
Soutěz o nejzdarelitejsí známku století
Specifikační soubor nové Komise znalců SČF 2005
Svaz českolovenských filatelistů
"Specializovaný katalog známek a celistvostí z let 1918-1939"
Společná organizace obchodníků známek
Tomáš Garrigue Masaryk
Turbulence v České - Československé filatelii 2004
Ukázka mé specializované sbírky známek Hradčany
Vedení Komise znalců SČF / Komise znalců SČF
Poradci komise SČF / Uchazeči o členství
  2008
Výkonný výbor SČF jmenoval... 2005
Výstava poštovních známek BRNO 2005
Výstava Brno Premiéra 2009
Význam poloh zkušebních značek
Výzva!
Vzácné ceskoslovenské známky
Vzpomínka na minulost - Antonín Černý
Zajímavý rozhovor s filatelistou Ludvíkem Pytlíčkem 1) Filatelistický život L. Pytlíčka
2) Sbírka L. Pytlíčka 3) Aféra s padělky
4) Padělky skupiny K noční můrou i pro F. Beneše? 5) Největší padělatelská aféra na našem území – padělky skupiny K
Autor: Jaromír Petřík - Boskovice 18.1.2011
Zakladatelé a vznik české filatelie
Zakladatelé a vznik slovenské filatelie
Zkušební stanice klubu - Slovenský Filatelista
Znalecká značka Herberta J. Blocha
Znalecká značka Herberta J. Blocha - resumé
Známky a výstava BRNO
 


Filatelistické články mimo území Československa a mimo ČSR filatelie
(In Czech only)

Afghánistán - Kábul 1880-1890 období razítkovaných známek
Buchara a Chorezm ve světle nových poznání
Baccha Sakkao – mýty a skutečnosti / Informace: část 1. / Informace: část 2.
Jak Ferrary s Taplingem vyměnil známku Modrý Mauritius POST OFFICE 1847 za známku Afghanistánu
John Wilkins - významný sběratel a znalec známek Afghánistánu
Jubilejní setkání sběratelů známkových zemí Geophila
Kniha o Afghánských fiskálních známkách a dokumentech
OSTROPA 2003
Otazníky kolem pravosti Britské Guyany 1 cent
Poštovní známky a smrt
Robert Jack – významný sběratel známek Afghánistánu
Romantika a tajemství známkových zemí - Vzácné známkové země
Švýcarské kantony Zurich, Ženeva a Basilej
Tajemný Afghanistán a záhadné tygří hlavy
Válka jako důvod filatelistické spekulace
Výstava Sběratel Praha 2006 očima sběratele známkových zemí
Vzácná obálka Afghanistánu
Vzpomínka na Horsta G. Dietricha – velkého znalce a sběratele známek Afghanistánu
Známkové země na území Indie
Známky jako důvod války
Známky jako němí svědkové zločinu
 
 

 

Copyright © Peter Hoffmann 2001 - 2022
E-mail:
Design by Erik Hoffmann