1920
Letecké - na známkách Hradcany 
Air Post Stamps

Nezoubkované známky / Imperforated stamps
pof.L1 / mich. 192A / sco. C1
pof.L2 Typ I / mich. 193A / sco. C2
pof.L2 Typ II / mich. 193A / sco. C2
pof.L3 / mich. 194A / sco. C3
Zoubkované / Perforation A (RZ 13ľ)
pof.L1A / mich. 192B / sco. C4
pof.L2A Typ I / mich. 193B / sco. C5
pof.L2A Typ II / mich. 193B / sco. C5
pof.L3A / mich. 194B / sco. C6
Zoubkované / Perforation B (HZ 13ľ : 13˝)
pof.L1B / mich. 192C / sco. C4a
pof.L2B Typ I / mich. 193C / sco. C5a
pof.L2B Typ II / mich. 193C / sco. C5a
pof.L3B / mich. 194C / sco. C6a
Prevrácené pretisky 
Stamps with inverted owerprint
L1P
L2P
L3P
L3AP
L3BP

1922
Letecké - na známkách Hospodárství a veda 
1922 Air Post Stamps

Zoubkované / Perforation RZ 13ľ
pof.L4 / mich. 199 / sco. C7
pof.L5 / mich. 200 / sco. C8
pof.L6 Typ I / mich. 201 / sco. C9
pof.L6 Typ II / mich. 201 / sco. C9

1930
Letecké motivy
Airmail Stamps

Zoubkované / Perforation RZ 13ľ
pof.L7 Typ I wide format / mich. 303A / sco. C10
pof.L7 Typ I narrow form. / mich. 303A / sco. C10
pof.L7 Typ II / mich. 303A / sco. C10
pof.L8 wide format / mich. 304A / sco. C11
pof.L8 narrow format / mich. 304A / sco. C11
pof.L9 Typ I / mich. 305A / sco. C12
pof.L9 Typ II / mich. 305A / sco. C12
pof.L10 Typ I / mich. 306A / sco. C13
pof.L10 Typ II / mich. 306A / sco. C13
pof.L10 Typ III / mich. 306A / sco. C13
pof.L11 Typ I / mich. 307A / sco. C14 
modrosedá / blue-grey
pof.L11a Typ I / mich. 307A / sco. C14
tmave modrá / dark-blue
pof.L11 Typ II / mich. 307A / sco. C14
sedomodrá / grey-blue
pof.L11a Typ II / mich. 307A / sco. C14
modrá / blue
pof.L11b Typ II / mich. 307A / sco. C14
tmave modrá / dark blue
pof.L12 / mich. 308A / sco. C15
pof.L12a / mich. 308A / sco. C15
tmave hnedá / dark brown
pof.L13 / mich. 309Aa / sco. C16
pof.L13a / mich. 309Ab / sco. C16a
ultramarinová / ultra
pof.L14 / mich. 310A / sco. C17
Zoubkované / Perforation A (RZ 12Ľ)
pof.L7A / mich. 303B / sco. C10a
pof.L8A / mich. 304B / sco. C11a
pof.L9A / mich. 305B / sco. C12a
pof.L11A / mich. 307B / sco. C14a
pof.L12A / mich. 308B / sco. C15a
pof.L14A / mich. 310B / sco. C17a
Zoubkované / Perforation B (RZ 12Ľ : 13 ľ)
pof.L8B / mich. 304C / sco. C11b
Zoubkované / Perforation C (RZ 13ľ : 12Ľ)
pof.L9C / mich. 305D / sco. C12b
pof.L14C / mich. 310D / sco. C17b

1939
Letecké motivy
Airmail Stamps

Zoubkované / Perforation RZ 13ľ
S nápisem / With text:  Cesko-Slovensko
pof.L15 / mich. 407 / sco. C18

1919 - 1920
Spešné známky  
Special delivery stamps 

Nezoubkované / Imperforated stamps
nazloutlý papír / yellowish paper
pof.S1 / mich. 11x / sco. E1
pof.S2 / mich. 12x / sco. E2
svetle zelená / light green
pof.S2a / mich. 12x / sco. E2
zelená / green
pof.S3 / mich. 195x / sco. E3
Meziarsí / Gutter pair
pof.S1Ms / mich. 11SZ / sco. E1
pof.S2Ms / mich. 12SZ / sco. E2
Nevydané známky / Unissued stamps
Bílý papír / White paper
pof.S1N / mich. 11y / sco. E1a
pof.S2N / mich. 12y / sco. E2a
pof.S3N / mich. 195y / sco. E3a

1918 - 1920
Novinové - sokol v letu  
Newspaper Stamps

Nezoubkované / Imperforated stamps
pof.NV1 / mich. 13 / sco. P1
pof.NV2 / mich. 189b / sco. P2
pof.NV2a / mich. 189a / sco. P2a
cernozelená / dark-green
pof.NV3 / mich. 14 / sco. P3
pof.NV4 / mich. 15 / sco. P4
pof.NV5 / mich. 16 / sco. P5
pof.NV6 Typ I + II / mich. 17 / sco. P6
pof.NV7 / mich. 190 / sco. P7
pof.NV8 / mich. 191 / sco. P8
Meziarsí / Gutter pair
pof. NV1Ms / mich. 13SZ / sco. P1 vertical gutt. p.
pof. NV4Ms / mich. 15SZ / sco. P4 vertical gutt. p.
Meziarsí - vodorovné Pofis only! 
Gutter pair - horizontal
I.M 10h + 2H
II.M 10h + 2h tete-beche
III.M 3h + 2h
III.M 3h + 2h tete-beche
Nevydané  / Unissued stamps
pof.NV5N / mich. 16 / sco. P5
fialová / lilac

1925
Novinové - výpotrební vydání 
Newspaper Stamps

Nezoubkované / Imperforated stamps
pof.NV9 / mich. 216 / sco. P9
pof.NV10 / mich. 220 / sco. P10

1926
Novinové - výpotrební vydání 
Newspaper Stamps

Nezoubkované / Imperforated stamps
pof.NV11 / mich. 217 / sco. P13
pof.NV12 / mich. 218 / sco. P11
svetle zelená / light green
pof.NV12a / mich. 218 / sco. P11
zelená / green
pof.NV13 / mich. 219 / sco. P12

1937
Novinové - holubice
Newspaper Stamps, carrier pigeon

Nezoubkované / Imperforated stamps
pof.NV14 / mich. 364 / sco. P17
pof.NV15 / mich. 365 / sco. P18
pof.NV16 / mich. 366 / sco. P19
pof.NV17 / mich. 367 / sco. P20
pof.NV18 / mich. 368 / sco. P21
pof.NV19 / mich. 369 / sco. P22
pof.NV20 / mich. 370 / sco. P23
pof.NV21 / mich. 371 / sco. P24
pof.NV22 / mich. 372 / sco. P25
Meziarsí svislá / Gutter pair vertical
2h + 5h
5h + 2h
5h + 5h
5h + 7h
5h + 9h
5h + 10h
5h + 20h
5h + 50h
7h + 7h
7h + 10h
7h + 50h
10h + 20h
20h + 10h
50h + 1Kc
Meziarsí vodorovná / Gutter pair horizontal
2h + 2h
5h + 5h
7h + 7h
9h + 9h
10h + 10h
20h + 20h
50h + 50h
1Kc + 1Kc

1937
Novinové - holubice 
Newspaper Stamps, carrier pigeon

Arsík Bratislava / Souvenir sheet Bratislava
pof. ANV18 / mich. bl.2 / sco. P26

1934
Známky pro obchodní tiskoviny (O.T.) 
Business stamps (O.T.)

Nezoubkované / Imperforated stamps
pof.OT1 / mich. 326 / sco. P14
pof.OT2 / mich. 327 / sco. P15
pof.OT3 Typ I / mich. 328 / sco. P16
pof.OT3 Typ II / mich. 328 / sco. P16

1937
Dorucní / Personal delivery stamps

Zoubkované / Perforation A 
HZ 13ľ : 13˝ : 13˝
pof.DR1A / mich. 359A / sco. EX1
pof.DR2A / mich. 360A / sco. EX2
Zoubkované / Perforation B 
HZ 13ľ
pof.DR1B / mich. 359B / sco. EX1
pof.DR2B / mich. 360B / sco. EX2

1919 
Doplatní, Ornamentální kresba 
Postage Due Stamps

Nezoubkované / Imperforated stamps
pof.DL1 / mich. 1 / sco. J1
pof.DL2 / mich. 2 / sco. J2
pof.DL3 / mich. 3 / sco. J3
pof.DL4 / mich. 4 / sco. J4
pof.DL5 / mich. 5 / sco. J5
pof.DL6 / mich. 6 / sco. J6
pof.DL7 / mich. 7 / sco. J7
pof.DL8 / mich. 8 / sco. J8
pof.DL9 / mich. 9 / sco. J9
pof.DL10 / mich. 10 / sco. J10
pof.DL11 / mich. 11 / sco. J11
pof.DL12 / mich. 12 / sco. J12
pof.DL13 / mich. 13 / sco. J13
pof.DL14 / mich. 14 / sco. J14

1922
Doplatní - pretisk na zn. Hradcany  
Postage Due Stamps

Nezoubkované známky / Imperforated stamps
pof.DL15 / mich. 20 / sco. J20
pof.DL16 / mich. 15 / sco. J15
pof.DL17 / mich. 21 / sco. J22
pof.DL18 / mich. 22 / sco. J23
pof.DL19 / mich. 16 / sco. J16
pof.DL20 / mich. 37 / sco. J25
pof.DL21 / mich. 38 / sco. J26
pof.DL22 / mich. 23 / sco. J27
pof.DL23 / mich. 17 / sco. J17
pof.DL24 / mich. 18 / sco. J18
pof.DL25 / mich. 24 / sco. J29
pof.DL26 / mich. 39 / sco. J30
pof.DL27 / mich. 40 / sco. J31
pof.DL28 / mich. 19 / sco. J19
Zoubkované / Perforation A 
HZ 11ľ 
pof.DL29A / mich. 35A / sco. J42
pof.DL30A / mich. 36A / sco. J43
Zoubkované / Perforation B
HZ 13ľ : 13˝ 
pof.DL29B / mich. 35C / sco. J42
pof.DL30B / mich. 36C / sco. J43
Zoubkované / Perforation C
RZ 13ľ 
pof.DL29C / mich. 35B / sco. J42
pof.DL30C / mich. 36B / sco. J43
Zoubkované / Perforation D
RZ 13ľ : 11˝
pof.DL29D / mich. 35D / sco. J42
pof.DL30D / mich. 36D / sco. J43
Zoubkované / Perforation E
RZ 11˝
pof.DL29E / mich. 35 / sco. J42
pof.DL30E / mich. 36 / sco. J43
Zoubkované / Perforation F
RZ 11˝ : 10ľ
pof.DL29F / mich. 35 / sco. J42
pof.DL30F / mich. 36 / sco. J43
Podrobnejsí katalog Doplatní Pofis/Trojan
More detailed catalogue Postage due Pofis/Trojan

1924
Doplatní - výpotrební vydání 
Postage Due Stamps

Nezoubkované známky / Imperforated stamps
Na doplatních / Surcharged with new values
pof.DL31 / mich. 25 / sco. J35
pof.DL32 / mich. 26 / sco. J36
pof.DL33 / mich. 27 / sco. J37
pof.DL34 / mich. 28 / sco. J38
pof.DL35 / mich. 29 / sco. J39
pof.DL36 / mich. 30 / sco. J32
pof.DL37 / mich. 31 / sco. J40
pof.DL38 / mich. 32 / sco. J33
pof.DL39 / mich. 33 / sco. J41
pof.DL40 / mich. 34 / sco. J34
pof.DL41 / mich. 54 / sco. J57

1926
Doplatní - výpotrební vydání 
Hospodárství a veda 
Postage Due Stamps 
Agriculture and Science

Zoubkované / Perforation A (RZ :13ľ)
pof.DL42A / mich. 41A / sco. J44
pof.DL43A / mich. 42A / sco. J45
pof.DL44A / mich. 43A / sco. J46
pof.DL45A / mich. 44A / sco. J47
pof.DL46A / mich. 45A / sco. J48
pof.DL47A / mich. 46A / sco. J49
Zoubkované / Perforation B (RZ :13ľ : 13˝)
pof.DL44B / mich. 43B / sco. J46
pof.DL45B/ mich. 44B / sco. J47
pof.DL47B / mich. 46B / sco. J49

1927
Doplatní - výpotrební vydání 
Osvobozená republika
Postage Due Stamps - Chainbraker

Zoubkované / Perforation A (HZ :14)
pof.DL48A / mich. 47A / sco. J51
pof.DL49A / mich. 48A / sco. J52
pof.DL50A / mich. 49A / sco. J53
pof.DL51A / mich. 50A / sco. J54
pof.DL52A / mich. 51A / sco. J55
pof.DL53A / mich. 52A / sco. J50
pof.DL54A / mich. 53A / sco. J56
Zoubkované / Perforation B (RZ :13ľ)
pof.DL50B / mich. 49B / sco. J53a
pof.DL53B / mich. 52B / sco. J50a
Chybotisk / Overprint error
pof.DL49AX / mich. 48 / sco. J52 
50/50 chybotisk,  50/50 print error

1928 Doplatní - definitivní vydání 
Postage Due Stamps

Zoubkované / Perforation HZ 13ľ : 13˝
pof.DL55 / mich. 55 / sco. J58
pof.DL56 / mich. 56 / sco. J59
pof.DL57 / mich. 57 / sco. J60
pof.DL58 / mich. 58 / sco. J61
pof.DL59 / mich. 59 / sco. J62
pof.DL60 / mich. 60 / sco. J63
pof.DL61 / mich. 61 / sco. J64
pof.DL62 / mich. 62 / sco. J65
pof.DL63 / mich. 63 / sco. J66
pof.DL64 / mich. 64 / sco. J67
pof.DL65 / mich. 65 / sco. J68
pof.DL66 / mich. 66 / sco. J69

SO 1920
Plebiscitní známky - pretisk SO 1920 Hradcany, SO 1920 - overprinted stamps

Nezoubkované známky / Imperforated stamps
pof.SO1 / mich. 1A / sco. 1     
pof.SO2 / mich. 2A / sco. 2
pof.SO3 / mich. 3A / sco. 3
pof.SO4 / mich. 5A / sco. 24a
pof.SO5 / mich. 6A / sco. 4
pof.SO6 / mich. 7A / sco. 5
pof.SO7 / mich. 8A / sco. 26a
pof.SO8 / mich. 10A / sco. 6
pof.SO9 / mich. 11A / sco. 7
pof.SO11 / mich. 13A / sco. 8
pof.SO12 / mich. 14A / sco. 9
pof.SO13 / mich. 15A / sco. 10
pof.SO14 / mich. 16A / sco. 11
pof.SO15 / mich. 17A / sco. 12
pof.SO16 / mich. 18A / sco. 13
pof.SO17 / mich. 19A / sco. 14
pof.SO18 / mich. 20A / sco. 15
pof.SO19 / mich. 21A / sco. 16
pof.SO20 / mich. 22A / sco. 17
pof.SO21 / mich. 23A / sco. 18
pof.SO22 / mich. 24A / sco. 20
pof.SO23 / mich. 25A / sco. 21
Zoubkované / Perforation A (HZ 13ľ:13˝)
pof.SO3A / mich. 3D / sco. 3
pof.SO4A / mich. 5D / sco. 24a
pof.SO5A / mich. 6D / sco. 25
pof.SO7A / mich. 8D / sco. 26
pof.SO8A / mich. 10D/ sco. 27
pof.SO14A / mich. 16D / sco. 29
pof.SO19A / mich. 21D / sco. 30
Zoubkované / Perforation B (RZ 13ľ)
pof.SO1B / mich. 1B / sco. 22
pof.SO3B / mich. 3B / sco. 23
pof.SO4B / mich. 5B / sco. 24
pof.SO5B / mich. 6B / sco. 25
pof.SO7B / mich. 8B / sco. 26
Zoubkované / Perforation C (HZ 11ľ)
pof.SO3C / mich. 3C / sco. 23
pof.SO4C / mich. 5C / sco. 24
pof.SO8C / mich. 10C / sco. 27
pof.S10C / mich. 12C / sco. 28
pof.SO14C / mich. 16C / sco. 29
Zoubkované / Perforation D (HZ 13ľ:11˝)
pof.SO5D / mich. 6F / sco. 25
pof.SO8D / mich. 10F / sco. 27
Zoubkované / Perforation E (RZ 11˝:10ľ)
pof.SO5E / mich. 6E / sco. 25
Podrobnejsí katalog SO Pofis/Trojan
More detailed catalogue SO Pofis/Trojan

SO 1920
Výplatní / T.G.Masaryk

Zoubkované / Perforation RZ 13ľ
pof.SO24 / mich. 26 / sco. 31
pof.SO25 / mich. 27 / sco. 32

SO 1920 
Spešné / Special delivery stamps

Nezoubkované známky / Imperforated stamps
pof.SO26 / mich. 28a / sco. E1
pretisk modrý / blue overprint
pof.SO26a / mich. 28b / sco. E1a
pretisk cerný / black overprint
pof.SO27 / mich. 29a / sco. E2
pretisk modrý / blue overprint
pof.SO27a / mich. 29b / sco. E2a
pretisk cerný / black overprint
Nevydané známky / Unissued stamps
Bílý papír / White paper
Nezoubkované známky / Imperforated stamps
pof.SO26N / mich. 28a / sco. E1
pretisk modrý / blue overprint
pof.SO26Na / mich. 28b / sco. E1a
pretisk cerný / black overprint
pof.SO27N / mich. 29a / sco. E2
pretisk modrý / blue overprint
pof.SO27Na / mich. 29b / sco. E2a
pretisk cerný / black overprint

SO 1920 
Novinové / Newspaper stamps

Nezoubkované známky / Imperforated stamps
pof.SO28 / mich. 30 / sco. P1
pof.SO29 / mich. 31 / sco. P2
pof.SO30 / mich. 32 / sco. P3
pof.SO31 / mich. 33 / sco. P4
pof.SO32 Typ I + II / mich. 34 / sco. P5

SO 1920 
Doplatní / SO Postage due stamps

Nezoubkované známky / Imperforated stamps
pof.SO33 / mich. 1 / sco. J1
pretisk modrý / blue overprint
pof.SO33a / mich. 1 / sco. J1
pretisk cerný / black overprint
pof.SO34 / mich. 2 / sco. J2
pof.SO35 / mich. 3 / sco. J3
pof.SO36 / mich. 4 / sco. J4
pof.SO37 / mich. 5 / sco. J5
pof.SO38 / mich. 6 / sco. J6
pof.SO39 / mich. 7 / sco. J7
pof.SO40 / mich. 8 / sco. J8
pof.SO41 / mich. 9 / sco. J9
pof.SO42 / mich. 10 / sco. J10
pof.SO43 / mich. 11 / sco. J11

1918
Polní pošta Cs.vojska (legií) v Rusku 
(CEŠSKJA POSTA) 
Czechoslovak Legion Post in Siberia

Vojenské / military stamps
Zoubkované / Perforation HZ 14Ľ:14ľ
pof.PP1 / mich. A1 / sco. ?

1919
Dobrocinné známky 
Czechoslovak Legion Post

Vojenské / military stamps
Nezoubkované známky / Imperforated stamps
pof.PP2 / mich. 1 / sco. 2a
pof.PP3 / mich. 2 / sco. 3a
pof.PP4 / mich. 3 / sco. 4a
Zoubkované / Perforation A (RZ 11˝)
pof.PP2A / mich. 1A / sco. 2
pof.PP3A / mich. 2A / sco. 3
pof.PP4A / mich. 3A / sco. 4
Zoubkované / Perforation B (RZ 13ľ)
pof.PP2B / mich. 1B / sco. 2
pof.PP3B / mich. 2B / sco. 3
pof.PP4B / mich. 3B / sco. 4
Meziarsí / Gutter pair
Mv PP2+PP3 50 kop + 25 kop
Ms PP4         1 R + 1R
Prítisky / Overprints on Legion stamps
Nezoubkované známky / Imperforated stamps
I. Balicky do vlasti
II.Prvi Jugoslovenski puk u Sibirii
III. Vlak Cs. cerveného kríze
Prítisky / Overprints on Legion stamps
Zoubkované / Perforation A (RZ 11˝)
I. Balicky do vlasti
II.Prvi Jugoslovenski puk u Sibirii
III. Vlak Cs. cerveného kríze

1919
Dobrocinné -  Lvícek 
Lion of Bohemia

Vojenské / military stamps
Zoubkované / Perforation 
pof.PP5 / mich. 5 / sco. 4
S cerným prítiskem letopoctu 1920
With black overprint 1920
pof.PP6 / mich. 6 / sco. 5
S prítiskem letopoctu 1920 a zelenou hodnotovou císlicí.
With overprint 1920 and with new values in green.
pof.PP7 / mich. 7 / sco. 6
pof.PP8 / mich. 8 / sco. 7
pof.PP9 / mich. 9 / sco. 8
pof.PP10 / mich. 10 / sco. 9
pof.PP11 / mich. 11 / sco. 10
pof.PP12 / mich. 12 / sco. 11
pof.PP13 / mich. 13 / sco. 12
pof.PP14 / mich. 14 / sco. 13
pof.PP15 / mich. 15 / sco. 14

1918
Skautské / Scout´s stamps

Zoubkované / Perforation 
pof.SK1 / mich. Ia / sco. -
pof.SK1a / mich. Ib / sco. -
pof.SK2 / mich. II / sco. -
S pretiskem "Príjezd presidenta Masaryka"
With overprint "Príjezd presidenta Masaryka"
pof.SK3 / mich. AIa / sco.
pof.SK3 / mich. AIb / sco.
pof.SK4 / mich. AII / sco. -

1918 
Prazský pretisk 1.
1th. Prague overprint

Revolucní, cerný pretisk 
Revolutionary, black overprint 
Rakouské známky-malý znak 
Austrian stamps-small sign  
Provisorní Ceskoslovenská vláda 
I.Prager ausgabe, uberdruck auf Österreichischen Marken
pof.RV1 / mich.185 / sco.145
pof.RV2 / mich.186 / sco.146
pof.RV3 / mich.187 / sco.147
pof.RV4 / mich.188 / sco.148
pof.RV5 / mich.189 / sco.149
pof.RV6 / mich.221 / sco.150
pof.RV7 / mich.222 / sco.151
pof.RV8 / mich.223 / sco.152
pof.RV9 / mich.224 / sco.153
pof.RV10 / mich.194 / sco.154
pof.RV11 / mich.195 / sco.155
pof.RV12 / mich.196 / sco.156
pof.RV13 / mich.197 / sco.157
pof.RV14 / mich.198 / sco.158
pof.RV15 / mich.199 / sco.159
pof.RV16 / mich.204 / sco.160
pof.RV16a / mich.208 / sco.160
pof.RV17 / mich.205 / sco.161
pof.RV17a / mich.209 / sco.161
pof.RV18 / mich.206 / sco.162
pof.RV18a / mich.210 / sco.162
pof.RV19 / mich.207 / sco.163
pof.RV19a / mich.211 / sco.163
pof.RV20 / mich.219 / sco.QE3
pof.RV21 / mich.220 / sco.QE4

1918 
Prazský pretisk II
2end. Prague overprint
 

Revolucní, cerný pretisk 
Revolutionary, black overprint 
Rakouské známky-  velký znak 
Austrian stamps-large sign  
Ceskoslovenská státní posta 
II.Prager ausgabe, uberdruck auf Österreichischen Marken
pof.RV22 / mich.185 / sco.145
pof.RV23 / mich.186 / sco.146
pof.RV24 / mich.187 / sco.147
pof.RV25 / mich.188 / sco.148
pof.RV26 / mich.189 / sco.149
pof.RV27 / mich.221 / sco.150
pof.RV28 / mich.222 / sco.151
pof.RV29 / mich.223 / sco.152
pof.RV30 / mich.224 / sco.153
pof.RV31 / mich.194 / sco.154
pof.RV32 / mich.195 / sco.155
pof.RV33 / mich.196 / sco.156
pof.RV34 / mich.197 / sco.157
pof.RV35 / mich.198 / sco.158
pof.RV36 / mich.199 / sco.159
pof.RV37 / mich.204 / sco.160
pof.RV37a / mich.208 / sco.160
pof.RV38 / mich.205 / sco. -161
pof.RV38a / mich.209 / sco.161
pof.RV39 / mich.206 / sco.162
pof.RV39a / mich.210 / sco.162
pof.RV40 / mich.207 / sco.163
pof.RV40a / mich.211 / sco.163
pof.RV41 / mich.219 / sco.QE3
pof.RV42 / mich.220 / sco.QE4

1918 
Hlubocké vydání (Maresuv pretisk)
Mares overprint from Hlubká

Revolucní, cerný a cervený pretisk 
Revolutionary, black or red overprint 
Rakouské známky / Austrian stamps 
Ceskoslovenský stát 
Mares ausgabe, uberdruck auf Österreichischen Marken
        
RV43 / mich.185 / sco.145
RV44 / mich.186 / sco.146
RV45 / mich.187 / sco.147
RV46 / mich.188 / sco.148
RV47 / mich.189 / sco.149
RV48 / mich.221 / sco.150
RV49 / mich.222 / sco.151
RV50 / mich.223 / sco.152
RV51 / mich.224 / sco.153
RV52 / mich.194 / sco.154
RV53 / mich.195 / sco.155
RV54 / mich.196 / sco.156
RV55 / mich.197 / sco.157
RV56 / mich.198 / sco.158
RV57 / mich.199 / sco.159
RV58 / mich.204 / sco.160
RV58a / mich.208 / sco.160
RV59 / mich.205 / sco.161
RV59a / mich.209 / sco.161
RV60 / mich.206 / sco.162
RV60a / mich.210 / sco.162
RV61 / mich.207 / sco.163
RV62 / mich.219 / sco.QE3
RV63 / mich.220 / sco.QE4
RV64 / mich.217 / sco.QE1
RV65 / mich.218 / sco.QE2
RV66 / mich.212 / sco.P19
RV67 / mich.213 / sco.P20
RV68 / mich.214 / sco.P21
RV69 / mich.215 / sco.P22
RV70 / mich.216 / sco.P23
RV71 / mich.P58 / sco.J47
RV72 / mich.P59 / sco.J48
RV73 / mich.P60 / sco.J60
RV74 / mich.P61 / sco.J61
RV75 / mich.P62 / sco.J62
RV76 / mich.P63 / sco.J63
RV77 / mich.P47 / sco.J49
RV78 / mich.P48 / sco.J50
RV79 / mich.P49 / sco.J51
RV80 / mich.P50 / sco.J52
RV81 / mich.P51 / sco.J53
RV82 / mich.P52 / sco.J54
RV83 / mich.P53 / sco.J55
RV84 / mich.P54 / sco.J56

1918 
Známky budejovické-Hornetuv pretisk
Hornet overprint from Budejovice

Revolucní, cerný a cervený pretisk 
Revolutionary, black or red overprint 
Rakouské známky / Austrian stamps 
Ceskoslovenský stát 
Mares ausgabe, uberdruck auf Österreichischen Marken
        
RV85 / mich.185 / sco.145
RV86 / mich.186 / sco.146
RV87 / mich.187 / sco.147
RV88 / mich.188 / sco.148
RV89 / mich.189 / sco.149
RV90 / mich.221 / sco.150
RV91 / mich.222 / sco.151
RV92 / mich.223 / sco.152
RV93 / mich.224 / sco.153
RV94 / mich.194 / sco.154
RV95 / mich.195 / sco.155
RV96 / mich.196 / sco.156
RV97 / mich.197 / sco.157
RV98 / mich.198 / sco.158
RV99 / mich.199 / sco.159
RV100 / mich.204 / sco.160
RV100a / mich.208 / sco.160
RV101 / mich.205 / sco.161
RV101a / mich.209 / sco.161
RV102 / mich.206 / sco.162
RV102a / mich.210 / sco.162
RV103 / mich.207 / sco.163
RV103a / mich.211 / sco.163
RV104 / mich.219 / sco.QE3
RV105 / mich.220 / sco.QE4
RV106 / mich.217 / sco.QE1
RV107 / mich.218 / sco.QE2
RV108 / mich.P47 / sco.J49
RV109 / mich.P48 / sco.J50
RV110 / mich.P49 / sco.J51
RV111 / mich.P50 / sco.J52
RV112 / mich.P51 / sco.J53
RV113 / mich.P52 / sco.J54
RV114 / mich.P53 / sco.J55
RV115 / mich.P54 / sco.J56
RV116 / mich.P55 / sco.J57
RV117 / mich.P56 / sco.J58
RV118 / mich.P57 / sco.J59

1918
Skalický pretisk / Skalický overprint

Revolucní, cerný pretisk (z II. prazského pretisku)
Revolutionary, black overprint 
(same as 2end. Prague overprint)
Madarské známky / Hungerian stamps
U
berdruck auf Hungerian Marken        
RV119 / mich.190 / sco.108
RV120 / mich.191 / sco.109
RV121 / mich.212 / sco.110
RV122 / mich.192 / sco.111
RV123 / mich.193 / sco.112
RV124 / mich.195 / sco.114
RV125 / mich.213 / sco.127
RV126 / mich.215 / sco.129
RV127 / mich.216 / sco.130
RV128 / mich.217 / sco.131
RV129 / mich.218 / sco.132
RV130 / mich.183 / sco. -
RV131 / mich.184 / sco. -
RV132 / mich.127 / sco.8NP1

1918 
Zilinské vydání / Zilina overprint

Srobáruv, cerný pretisk
Srobars, black overprint
Madarské známky / Hungerian stamps
Uberdruck auf Hungerian Marken    
  
RV133 / mich.110 / sco.68
RV134 / mich.113 / sco.71
RV135 / mich.116 / sco.74
RV136 / mich.123 / sco.80
RV137 / mich.190 / sco.108
RV138 / mich.191 / sco.109
RV139 / mich.212 / sco.110
RV140 / mich.192 / sco.111
RV141 / mich.193 / sco.112
RV142 / mich.195 / sco.114
RV143 / mich.197 / sco.116
RV144 / mich.198 / sco.117
RV145 / mich.199 / sco.118
RV146 / mich.213 / sco.127
RV147 / mich.237 / sco.128
RV148 / mich.215 / sco.129
RV149 / mich.216 / sco.130
RV150 / mich.217 / sco.131
RV151 / mich.218 / sco.132
RV152 / mich.183 / sco. -
RV153 / mich.184 / sco. -
RV154 / mich.P36 / sco.J28
RV155 / mich.P37 / sco.J29
RV156 / mich.180 / sco.E1
RV157 / mich.127 / sco.8NP1
RV158 / mich.179 / sco.103A
RV159 / mich.200 / sco.119
RV160 / mich.201 / sco.120
RV161 / mich.202 / sco.121
RV162 / mich.203 / sco.122

1918
Jehlickúv pretisk / Jehlicka overprint

Revolucní, cerný, cervený nebo modrý pretisk
Revolutionary, black, red or blue overprint 
Madarské známky / Hungery stamp
Uberdruck auf Hungerian Marken    
RV163 / mich.192 / sco.111
RV164 / mich.213 / sco.127
RV165 / mich.195 / sco.114
RV166 / mich.215 / sco.129

Part 1: Hradcany - Masaryk 1939
Part 3: Bohemia & Moravia, Slovak Republic  

 

 

Copyright © Peter Hoffmann 2001 - 2017
E-mail:
Design by Erik Hoffmann